Imel je 10 let, ko ga je mati poslala, da bi pobegnil pred nacistom. Nikoli več je ni videl.

Imel je 10 let, ko ga je mati poslala, da bi pobegnil pred nacistom. Nikoli več je ni videl.

Pred osemdesetimi leti je bilo na cestah in tirnicah Evrope na tisoče otrok brez spremstva, ki so jih obupani judovski starši poslali stran od nacistov. Med 2. decembrom 1938 in 1. sept. 1939, ko je izbruhnila druga svetovna vojna, je bilo deset tisoč judovskih otrok iz Nemčije, Avstrije in Češkoslovaške prepeljanih na varno v Anglijo, v tako imenovanem Kindertransports. Večina staršev nikoli več ni videla. Eden od njih je bil 89-letni Alfred 'Freddie' Traum iz Silver Springa.